atlas HD reakční kalorimetr

atlas HD reakční kalorimetr

Snadno ovladatelný a vysoce výkonný kalorimetrický systém je možné využívat ve dvou režimech Heat Flow Calorimetry (HFC) nebo Power Compensation Calorimetry (PCC). Atlas HD kalorimetr je schopný následně vytvářet energetické a entalpické grafy, se kterými lze snadno a rychle pracovat.