atlas HD

atlas HD

Automatizovaný vsádkový reaktor navržen chemiky pro chemiky. Atlas HD nabízí vysokou flexibilitu a snadné čištění. Sestavení reaktoru a výměna nádob je rychlá, snadná a nevyžaduje žádné nástroje. K dispozic jsou senzory pro měření teploty, tlaku, pH nebo turbidity. Aktuální hodnoty jsou zobrazeny na velkém dotykovém displeji, pomocí kterého lze ovládat a programovat průběh reakce včetně rychlosti míchání nebo dávkování pístovou pumpou Atlas.

Více...

atlas HD krystalizační systém

Tento systém umožňuje sledovat a řídit proces krystalizace. Proces lze kontrolovat pomocí inovativního modulu SonoLab, který využívá technik sonokrystalizace a sonomletí. Sledovat průběh je možné pomocí turbidity.

Více...

atlas HD krystalizační systém

atlas cryo reaktor

atlas cryo reactor

Vysoce výkonný chladící systém pro nádoby s kulatým dnem. Bez dalších příslušenství lze dosáhnout teploty až -80 °C.

Více...

atlas potasium 3 bar system

Tlakový modulární systém umožňuje pracovat pod tlakem až do 3 bar s nádobami od 100 ml až po 3 L. Reaktor lze ovládat manuálně či automaticky. Sestavení a úprava systému nevyžaduje žádné nástroje a je hotová během několika minut.

Více...

atlas potasium

atlas sodium

atlas sodium 200 bar system

Systém je navržen pro práci při vysokém tlaku ( až 200 bar) nebo vysoké teplotě (až 300 °C) které jsou zapotřebí například při hydrogenaci a karbonylaci.

Více...

atlas systémy pro vialky a baňky

Systém nabízí řešení pro chemii v malých objemech a lze tedy reakce provádět v baňkách a vialkách. Poskytuje precizní kontrolu nad procesem a dává tím možnost být více produktivní a efektivní.

Více...

atlas pro vialky a baňky

atlas HD reakční kalorimetr

atlas HD reakční kalorimetr

Snadno ovladatelný a vysoce výkonný kalorimetrický systém je možné využívat ve dvou režimech Heat Flow Calorimetry (HFC) nebo Power Compensation Calorimetry (PCC). Atlas HD kalorimetr je schopný následně vytvářet energetické a entalpické grafy, se kterými lze snadno a rychle pracovat.

Více...