orb pilot

orb pilot

Modulární systém dvouplášťového reaktoru pro zvýšení objemu ve vsádce, nabízí až 50 l nádoby a stále si zachovává výhody modulárních systému Syrris.