atlas sodium

atlas sodium 200 bar system

Systém je navržen pro práci při vysokém tlaku ( až 200 bar) nebo vysoké teplotě (až 300 °C) které jsou zapotřebí například při hydrogenaci a karbonylaci.